Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ZDROJ A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se zpravidla o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

3. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, registrací do věrnostního programu), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

2. zasílání obchodních sdělení a související marketingové aktivity (typicky analýza Vašich preferencí a zobrazování odpovídajícího obsahu či zobrazování reklam na jiných webových stránkách, tzv. remarketing);

3. umožnění členství zákazníka ve věrnostním programu v případě registrace do věrnostního programu zejména možnost snažšího využívání některých funkcí eshopu, možnost hodnotit a komentovat produkty nabízené eshopem a možnost nakupovat se slevou dle podmínek věrnostního programu;

4. možnost kontaktovat Vás v případě výhry v soutěžích (v e-shopu či na sociálních sítích) pro doručení výhry;

5. za účelem efektivní reklamy užívá naše organizace cookies údaje o návštěvě webových stránek. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje

1. po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosi apod.

2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou dopravci a konzultační společnosti v oblasti internetového obchodu

1. podílející se na dodání zboží / služeb;

2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

3. zajišťující marketingové služby;

4. zajišťující mailingové služby související se zasíláním newsletteru;

5. zajišťující účetní a daňové služby.

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

1. právo na přístup ke svým osobním údajům;

2. právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování;

3. právo na výmaz osobních údajů;

4. právo vznést námitku proti zpracování;

5. právo na přenositelnost údajů;

6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce .

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup p