Výměna

Poslat nám zboží spolu s dokladem o nákupu (kopie faktury) na adresu
VASYL KHOMA
Bagarova 1174/3
841 01 Bratislava - Dúbravka
Slovensko
 (bez dobírky).

Na faktuře je třeba označit zboží, které chcete vyměnit, a také uvést kód a název zboží, které si přejete odeslat.

Nové zboží si rezervujete vytvořením nové objednávky. Do poznámky v objednávce je třeba uvést „Výměna“.

Jakmile k nám balíček dorazí, přednostně bude vybaven. Bude Vám odečtena cena vráceného zboží a odeslána nová zásilka.

Kupující je povinen vrátit zboží v neporušeném stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal, včetně kompletního příslušenství, pokud je možné, v původním obalu.

Vrácení

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

Pošlete e-mail na mailovou adresu: , kde uvedete:

- Číslo objednávky
- Název výrobku
- Popis závady

Při zasílání zboží prosím dbejte na správné zabalení zboží a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se zboží při přepravě nepoškodil.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit zboží prostřednictvím pošty na adresu:

VASYL KHOMA
Bagarova 1174/3
841 01 Bratislava - Dúbravka
Slovensko
(bez dobírky) spolu s vyplněným formulářem pro zpětné zásilky nebo přiložte průvodní dopis, který bude obsahovat jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, datum a podpis zákazníka.

Príloha č. 1 Reklamačného poriadku - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy